Mgr. Iva Patáková

Master's thesis

Valašský folklor v hudební výchově a jeho působení na rozvoj dětí

Wallachian folklore in music education and its influence on children's development
Abstract:
Diplomová práce se zabývá valašským folklorem a jeho možným využitím ve výuce na 1. stupni ZŠ. Práce pojednává o hranicích Valašska, uvádí jednotlivé podoby folkloru, popisuje valašský kroj a představuje nejstarší valašský soubor, Lipta Liptál. Dále nabízí vytvořený didaktický materiál k výuce čtyř ročních období a dotazníkové šetření u učitelů hudební výchovy na základní škole.
Abstract:
My diploma work is dealing with Wallachian folklore and its using in lessons at first school. To design a border of Wallachia, individual forms of folklore, describing of Wallachian folk costume and introduction of the oldest etnographic ensemble, Lipta Liptál, is the main target of my diploma work. It shows didactic materials for lesson about seasons and research between music teachers at primary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta