Anežka Horváthová

Master's thesis

Možnosti podpory, prezentace a zachování kulturního statku "České loutkářství - lidové interpretační umění"

The possibilities of promotion, presentation and preservation of the cultural feature „Czech puppetry – folk interpretational art“
Abstract:
Diplomová práce v úvodu stručně seznamuje s historií i současnými tendencemi českého a slovenského loutkářství a představuje legislativní rámec v České i Slovenské republice, který předchází zápisu statku na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Praktická část analyzuje postup přípravy a realizace uznání tradičního loutkářství jako nehmotného kulturního dědictví …more
Abstract:
This thesis reflects the history and contemporary changes of Czech and Slovak puppetry and presents Czech and Slovak legislative framework preceding the inscription of the element on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. The practical part analyses the process of preparation and implementation of recognition of traditional puppetry as an intangible cultural …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Zuzana Malcová
  • Reader: Lenka Lázňovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50630