Dočekal Dočekal

Bakalářská práce

Zákon o zbraních a střelivu České a Slovenské republiky a jejich komparace

Comparison of firearm and ammunition law in the Czech and Slovak Republic
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá legislativou v oblasti zbraní a střeliva, která je platná na území ČR a SR. Práce shrnuje zbraňovou legislativu od roku 1989 až po současnost. Součástí práce je pohled na právní úpravu EU v oblasti zbraní a střeliva. Práce si klade za cíl objasnit shody a odlišnosti, upozornit na sporná místa v posuzovaných zákonech a navrhnout možné úpravy zákona.
Abstract:
The bachelor thesis deals with legislation in the area of weapons and ammunition, which is valid in the Czech and Slovak Republic. The thesis summarizes the weapons legislation from 1989 to the present. Part of the thesis is the legislation of the European Union in the area of weapons and ammunition. The thesis aims to clarify the similarities and differences, draw attention to controversial points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.