Bc. Eva Hlobilová

Diplomová práce

Problematika překladu turistických materiálů na příkladu měst Kroměříž a Olomouc

Problems of translation of tourist materials on the example of cities Kroměříž and Olomouc
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá překladem turistických materiálů a s ním spojenými chybami v překladu. Na některé typy chyb je posléze poukázáno v teoretické části této diplomové práce. Jako podkladový materiál pro teoretickou část byly vybrány brožury a internetové stránky dvou moravských měst – Kroměříže a Olomouce.
Abstract:
This diploma thesis deals with the translation of tourist promotion and advertisement and the types of common mistakes and errors made with it. Those have been analyzed in the theoretical part of this document. As the other sources, tourist promotion and websites of two Moravian towns - Kroměříž and Olomouc - were used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta