Bc. Taťána Janíčková, DiS.

Diplomová práce

Správní uvážení a výklad neurčitých pojmů

Administrative Discretion and Interpretation of Uncertain Concepts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Oba instituty jsou nejprve popsány v rovině teoretické, přičemž součástí této části práce je i vzájemné srovnání obou institutů s vytýčením jejich základních shodných znaků i odlišností. Prostřednictvím poznatků zjištěných v teoretické části práce a s využitím soudní judikatury, je pak poukazováno na nejčastější …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of indeterminate legal terms and administrative consideration. At first, the both institutes are described at the theoretical level. This part even compares the institutes defining their basic similarities and differences. By findings that were found out in the theoretical part, and with usage of judicature, there is pointed out to the most frequent misconducts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta