Barbora SLUKOVÁ

Bakalářská práce

Sebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelek

Self-Control and Coping Strategies in Teachers
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit využívání strategií zvládání zátěže u učitelů a učitelek, jejich subjektivní účinnost a souvislosti mezi využíváním a subjektivní efektivitou strategií zvládání zátěže a sebekontrolou. Teoretická část se věnuje vymezení základních teoretických pojmů, kterými jsou sebekontrola, stres a zátěž, zvládání zátěže, strategie zvládání zátěže a efektivita. V poslední kapitole …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine the use of coping strategies among teachers, their subjective effectiveness and the connections between the use and subjective effectiveness of coping strategies and self-control. The theoretical part deals with the definition of basic theoretical concepts, such as self-control, stress, coping, coping strategies and effectiveness. In the last chapter, we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Barbora. Sebekontrola a strategie zvládání zátěže u učitelů a učitelek. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta