Kristýna Matoušová

Bachelor's thesis

Poruchy sexuální preference (sexuální deviace) a duševní poruchy

Disorders of Sexual preferences (Paraphilias) and Mental Disorders
Abstract:
Cílem práce je shrnout poznatky z oblasti poruch sexuální preference a duševních poruch, které by měl orgán činný v trestním řízení znát. Jednotlivé poruchy jsou detailněji vysvětleny, tedy i s objasněním , jaký mají tyto poruchy dopad na sexuálně motivované jednání člověka, který je v rozporu se zájmy chráněnými. Dále je uvedeno, jaká existují ochranná opatření a jak se tyto poruchy znalecky zkoumají …more
Abstract:
The aim of the bacheolor thesis is to summarize the knowledge from the area of ​​disorders of sexual preferences and mental disorders that the competent authority should have in criminal proceedings. Individual disorders are explained in more detail, thus also explaining how these disorders affect the sexual motivated behavior of a person that is in conflict with the protected interests. It is also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Ladislav Procházka
  • Reader: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Criminalistics and Law

Theses on a related topic