Kristýna Matoušová

Bachelor's thesis

Poruchy sexuální preference (sexuální deviace) a duševní poruchy

Disorders of Sexual preferences (Paraphilias) and Mental Disorders
Anotácia:
Cílem práce je shrnout poznatky z oblasti poruch sexuální preference a duševních poruch, které by měl orgán činný v trestním řízení znát. Jednotlivé poruchy jsou detailněji vysvětleny, tedy i s objasněním , jaký mají tyto poruchy dopad na sexuálně motivované jednání člověka, který je v rozporu se zájmy chráněnými. Dále je uvedeno, jaká existují ochranná opatření a jak se tyto poruchy znalecky zkoumají …viac
Abstract:
The aim of the bacheolor thesis is to summarize the knowledge from the area of ​​disorders of sexual preferences and mental disorders that the competent authority should have in criminal proceedings. Individual disorders are explained in more detail, thus also explaining how these disorders affect the sexual motivated behavior of a person that is in conflict with the protected interests. It is also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: MUDr. Ladislav Procházka
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Criminalistics and Law

Práce na příbuzné téma