Bc. Dana Dufalová

Bakalářská práce

Hlasová hygiena a sekundární prevence hlasových poruch u studentů učitelských oborů

Voice hygiene and secondary prevention of voice disorders in teacher students
Anotace:
Tématem bakalářské práce je hlasová hygiena a sekundární prevence hlasových poruch u studentů učitelství. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky v oblasti hlasu, hlasových profesionálů a hlasové hygieny. Hlavním cílem praktické části, která popisuje vlastní výzkum, bylo zjistit, zda jsou studenti učitelství připravováni v rámci svého studia na svou budoucí roli hlasových profesionálů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with voice hygiene and secondary prevention of voice defects of education students. The first section introduces the theoretical background of voice, occupational voice users, and voice hygiene. The second part of this bachelor is focused on how are students of education prepared for the role of occupational voice users.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Sandra Szewczyková
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta