Bc. Dana Dufalová

Bachelor's thesis

Hlasová hygiena a sekundární prevence hlasových poruch u studentů učitelských oborů

Voice hygiene and secondary prevention of voice disorders in teacher students
Abstract:
Tématem bakalářské práce je hlasová hygiena a sekundární prevence hlasových poruch u studentů učitelství. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky v oblasti hlasu, hlasových profesionálů a hlasové hygieny. Hlavním cílem praktické části, která popisuje vlastní výzkum, bylo zjistit, zda jsou studenti učitelství připravováni v rámci svého studia na svou budoucí roli hlasových profesionálů …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with voice hygiene and secondary prevention of voice defects of education students. The first section introduces the theoretical background of voice, occupational voice users, and voice hygiene. The second part of this bachelor is focused on how are students of education prepared for the role of occupational voice users.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2022
  • Supervisor: Mgr. Sandra Szewczyková
  • Reader: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta