Kateřina ŠTEFKOVÁ

Bakalářská práce

Příspěvky Edvarda Jelínka (s polskou tématikou) v časopise Světozor

The articles of Edvard Jelínek (with Polish theme) in the magazine Světozor
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou příspěvky Edvarda Jelínka s polskou tématikou v časopise Světozor od roku 1867 do roku 1899. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické, která nám předkládá Světozor a jeho zaměření, blíže představuje život Edvarda Jelínka, včetně jeho tvorby. Praktická část obsahuje excerpci (pozn. při překladu možné použít i slovo rozbor) textů Jelínka a jejich bibliografické zpracování …více
Abstract:
The main subject of my bachelor thesis are articles of Edvard Jelínek with Polish theme in the magazine Světozor since 1867 to 1899. The thesis is divided into two parts, the theoretical part describes the magazine Světozor and its orientation and introduces us Edvard Jelínek´s life including his work. The practial part contains analysis of Jelínek´s texts and their bibliographic processing, the role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Kateřina. Příspěvky Edvarda Jelínka (s polskou tématikou) v časopise Světozor. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta