Bc. Adéla Procházková

Diplomová práce

Návrh SW nástroje pro podporu Knowledge Management procesu

Design of SW tool
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem softwarového nástroje pro podporu Knowledge Management procesu v IT oddělení společnosti ŠKODA AUTO. Teoretická část práce je zaměřena na studium literatury významných autorů, věnujících se znalostem a znalostnímu řízení. Dále je identifikován význam Knowledge Managementu pro organizaci a možnosti jeho uplatnění. Poslední úsek teoretické části práce je zaměřen …více
Abstract:
Diploma thesis deals with a design and a development of software tool for support of Knowledge Management process in the IT department of ŠKODA AUTO. Theoretical part of the thesis is focused on literature review of important authors, who deals with knowledge and managing of knowledge. Furthermore, the significance of Knowledge Management for enterprises and possibilities of utilisation were identified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházková, Adéla. Návrh SW nástroje pro podporu Knowledge Management procesu. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika