Bc. Kristýna Mašková

Diplomová práce

Styly učení a školní úspěšnost žáků v hodinách anglického a ruského jazyka

Learning styles and pupils achievement in the english and russian language classes
Anotace:
Diplomová práce “Styly učení a školní úspěšnost žáků v hodinách anglického a ruského jazyka” se zabývá problematikou učebních stylů žáka a jeho školní úspěšnosti v rámci výuky cizího jazyka, konkrétně anglického a ruského. Předmětem šetření jsou především žáci druhého stupně šestých, sedmých, osmých a devátých ročníků ZŠ Dolní Loučky, ZŠ 28. Října a ZŠ Horácké náměstí. Cílem této diplomové práce je …více
Abstract:
The diploma thesis „Learning styles and school success of pupils in English and Russian lessons” deals with learning styles of students and their school success within English and Russian lessons. The main subjects of the research are students of upper primary school Dolní Loučky, primary school 28. října and primary school Brno, Horácké náměstí 13. The main goal of this study thesis is to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta