Šimon DVOŘÁK

Bachelor's thesis

Regionální konkurenceschopnost Karlovarského kraje

Regional competitiveness of region Karlovy Vary
Anotácia:
Bakalářská práce se soustřeďuje na problematiku regionální konkurenceschopnosti. Hlavním cílem je zhodnotit konkurenceschopnost Karlovarského kraje ve srovnání s Českou republikou. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž první dvě základní kapitoly jsou zaměřeny na teoretickou oblast, třetí se pak věnuje oblasti praktické. V první kapitole je představen Karlovarský kraj a jeho základní charakteristika …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with regional competitiveness. The main objective is to evaluate the competitiveness of the Karlovy Vary region in comparison with the Czech Republic . The work is divided into three chapters, the first two chapters summarize the theoretical area, the third is devoted to practical field . The first section presents the Karlovy Vary region and its basic characteristics. The second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Šimon. Regionální konkurenceschopnost Karlovarského kraje. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Regional Policy and Administration / Regional Development