Ivo Šubrt

Bakalářská práce

Stresové situace a chování policistů pořádkové policie při a po použití střelné zbraně

Stress situations and behaviour of policemen during use and after use firearms
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresových situací a chování policistů pořádkové policie při a po použití střelné zbraně. Teoretická část práce definuje hlavní pojmy týkající se tématu, charakterizuje pojem stres, různé stresové situace, chování ve stresové situaci, popisuje vybrané druhy stresových situaci, do nichž se policisté pořádkové policie dostávají v rámci výkonu služby, výcvikové …více
Abstract:
The bachelor thesis inquires into stressful situations and the behavior of riot police officers during and after the use of a firearm. The theoretical part of the thesis defines the main concepts related to the topic, characterizes the concept of stress, various stressful situations, behavior in stressful situations, describes selected types of stressful situations that riot police officers get into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB12970

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
 • Vedoucí: PhDr. Jan Hubert
 • Oponent: PhDr. Josef Kasal, MBA, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 6. 2021 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.