Amandine Verlande, M.Sc.

Doctoral thesis

Regulation of the MAPK/ERK signaling pathway by metabolic stress in melanoma

Regulation of the MAPK/ERK signaling pathway by metabolic stress in melanoma
Anotácia:
Úvod. Somatické mutace v genech BRAF a NRAS doprovázejí přibližně 45% a 17% melanomů. Tyto mutace vedou ke konstitutivní aktivaci signální dráhy MEK-ERK. Častý výskyt mutace BRAFV600E vedl k vývoji léčiv cílených na BRAF, která účinně blokovala signalizaci MEK-ERK v melanomech s mutací BRAF. Nicméně, během šesti až osmi měsíců od zahájení léčby se často projeví získaná rezistence, což ukazuje potřebu …viac
Abstract:
Background. Somatic mutations in BRAF and NRAS genes are found in about 45% and 17% of melanomas respectively. These mutations lead to a constitutive activation of the MEK-ERK signaling pathway. The frequent occurrence of the BRAFV600E mutation led to the development of BRAF-targeted drugs which effectively block the MEK-ERK signaling in BRAF-mutant melanoma cells. However, tumor cells often acquire …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta