Amandine Verlande, M.Sc.

Doctoral thesis

Regulation of the MAPK/ERK signaling pathway by metabolic stress in melanoma

Regulation of the MAPK/ERK signaling pathway by metabolic stress in melanoma
Abstract:
Úvod. Somatické mutace v genech BRAF a NRAS doprovázejí přibližně 45% a 17% melanomů. Tyto mutace vedou ke konstitutivní aktivaci signální dráhy MEK-ERK. Častý výskyt mutace BRAFV600E vedl k vývoji léčiv cílených na BRAF, která účinně blokovala signalizaci MEK-ERK v melanomech s mutací BRAF. Nicméně, během šesti až osmi měsíců od zahájení léčby se často projeví získaná rezistence, což ukazuje potřebu …more
Abstract:
Background. Somatic mutations in BRAF and NRAS genes are found in about 45% and 17% of melanomas respectively. These mutations lead to a constitutive activation of the MEK-ERK signaling pathway. The frequent occurrence of the BRAFV600E mutation led to the development of BRAF-targeted drugs which effectively block the MEK-ERK signaling in BRAF-mutant melanoma cells. However, tumor cells often acquire …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta