Tereza BUKOVCOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry ve městě Přerově

Air quality and atmospheric pollution in the town of Přerov
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení kvality ovzduší a znečišťování atmosféry v Přerově. Hodnocení bylo provedeno na základě dostupných dat o objemech emisí z REZZO, dat o imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší převzatých z Informačního systému kvality ovzduší ISKO a informací o emisích největších stacionárních znečišťovatelů vyžádaných od ČHMÚ. Problematika emisí byla vyhodnocena …více
Abstract:
The subject of the thesis is to evaluate the air quality and atmospheric pollution in Přerov. The evaluation was performed on the basis of available data on the quantities of emissions from REZZO, data on imission concentrations of pollutants in the air taken from the Air Quality Information System ISKO and information about imission of largest stationary air polluters, which were requested from ČHMÚ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012
Zveřejnit od: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUKOVCOVÁ, Tereza. Kvalita ovzduší a znečišťování atmosféry ve městě Přerově. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses blp10k blp10k/2
16. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 5. 2012
Marklová, E.
17. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.