Theses 

Management lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích – Bc. Kristýna Čejková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna Čejková

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích

Human Resource Management of family small and medium-sized enterprises

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v oblasti lidských zdrojů v malých a středních rodinných podnicích. Cílem diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky managementu lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích realizace analýzy současného využívání managementu lidských zdrojů v podniku XYZ a vytvoření návrhu na opatření pro efektivnější výkon managementu lidských zdrojů v budoucnosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 „Management a marketing.“

Abstract: The master thesis is focused on management of human resources in small and medium-sized enterprises. The aim of the thesis is based on the theoretical background of human resource management issues in family SMEs, implementation analysis of the current utilization of human resources management in the company XYZ and creation of the proposal for measures for more effective performance management of human resources in the future. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_02 "Management and Marketing."

Klíčová slova: Management, lidské zdroje, rodina, podnik, malé a střední podnikání, human resources, family, business, small and medium-sized enterprises

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Žák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz