Bc. Kristýna Čejková

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích

Human Resource Management of family small and medium-sized enterprises
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku managementu v oblasti lidských zdrojů v malých a středních rodinných podnicích. Cílem diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky managementu lidských zdrojů v rodinných malých a středních podnicích realizace analýzy současného využívání managementu lidských zdrojů v podniku XYZ a vytvoření návrhu na opatření pro efektivnější …více
Abstract:
The master thesis is focused on management of human resources in small and medium-sized enterprises. The aim of the thesis is based on the theoretical background of human resource management issues in family SMEs, implementation analysis of the current utilization of human resources management in the company XYZ and creation of the proposal for measures for more effective performance management of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting