Monika Černáková

Master's thesis

Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes

Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes
Abstract:
Cílem diplomové práce je představit učitele jako klíčový faktor v procesu integrace žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část vymezuje a charakterizuje pojmy týkající se legislativních podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami učení v České republice, integraci a specifické poruchy učení jako takové. Kapitola věnovaná samotnému učiteli se orientuje na jeho pozici ve vyučovacím …more
Abstract:
The aim of the thesis is to present the teacher as the key factor in the process of integration of learners with specific learning difficulties. The theoretical part deals with legislation concerning the education of learners with specific learning difficulties in the Czech Republic, integration and specific learning difficulties as such. The chapter devoted to the teacher illustrates his position …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Černáková, Monika. Integration of Learners with Specific Learning Difficulties into Mainstream Classes. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická