Ota HOFMANN

Bakalářská práce

Hlasové ovládání inteligentní domácnosti

Voice control of an intelligent household
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření inteligentních domácích spotřebičů a následnou komunikaci mezi nimi. Dalším krokem byla tvorba uživatelského rozhraní s možností hlasového ovládání daných inteligentních prvků. Hlavním prvkem této domácnosti je server, který funguje na platformě Orange PI. Již zmíněný server funguje jako zprostředkovatel pro komunikaci mezi ním a spotřebiči v domácnosti, dále jako …více
Abstract:
The aim of this thesis was invention of smart home appliances and subsequent communication between them. Next step was creation of the user interface with an opportunity voice control of a certain elements. Main element of this household is server, which runs on platform Orange PI. This server works as a communication provider between itself and home appliances, and works as web and database server …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Chýlek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFMANN, Ota. Hlasové ovládání inteligentní domácnosti. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci