Mgr. Jitka Hloušková, DiS.

Bakalářská práce

Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením

Use of alternative and augmentative communications systems of children with mental retardation
Anotace:
HLOUŠKOVÁ, Jitka. Využití systému alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. 2011. s. 50. Bakalářská práce „Využití systému alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením“ se zabývá systémy alternativní a augmentativní komunikace vhodnými pro osoby s mentálním …více
Abstract:
HLOUŠKOVÁ, Jitka. Use of alternative and augmentative communications systems by children with mental retardation: The bachelor thesis. Brno: Masaryk University. Faculty of Education. Department of Special Education. 2011. 50 pages. The bachelor thesis „Use of alternative and augmentative communications systems by children with mental retardation“ deals with systems of alternative and augmentative communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta