Petra Ležáková

Diplomová práce

Sudetoněmecká otázka v současných česko-německých vztazích

Sudetendeutsche Frage in den gegenwaertigen tschechisch-deutschen Beziehungen
Anotace:
Práce pojednává o česko-německých vztazích v letech 1997-2006 v kontextu sudetoněmecké otázky. V práci je rozebíráno Sudetoněmecké krajanské sdružení jakožto zosobňovatel sudetoněmecké otázky ve Spolkové republice Německo. Samostatné kapitoly jsou věnovány Sudetoněmecké kanceláři Praha a reflexi sudetoněmecké otázky spolu s obrazem Sudetoněmeckého krajanského sdružení ve vybraných českých denících …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: Jaroslav Šauer
  • Oponent: Zdeněk Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2080