Mgr. Kateřina Vlášková

Bakalářská práce

Vliv sudetoněmecké otázky na proces vstupu České republiky do Evropské unie

Influence of Sudeten German Question in Regard to Process of Entering the EU of the Czech Republic
Anotace:
Práce „Vliv sudetoněmecké otázky na proces vstupu ČR do EU“ se zabývá partikulární sférou česko-německých vztahů a zkoumá do jaké míry tyto vztahy ovlivnily přístupová jednání. Pro větší srozumitelnost a kontinuitu je v práci zmíněna i historie a dopady této problematiky na pozici ČR (ČSSR) v kontextu středoevropského regionu. Komparace chování německých politických špiček a populistických sudetoněmeckých …více
Abstract:
The work „Influence of Sudeten German Question in Regard to Process of Entering the EU of the Czech Republic“ deals with the particular sphere of Czech-German relations. Its main aim is to examine how much these relations influenced the access negotiations. For better understanding and continuity the work describes also history and impacts of Sudeten German issue to the Czech possition in the context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Foltýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií