BcA. Bc. Nikola Cziglová

Diplomová práce

Marketingový audit HaDivadla, divadelní scény Centra experimentálního divadla

Marketing audit of Hadivadlo
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo prostřednictvím marketingového auditu zhodnotit efektivnost fungování HaDivadla, a to nejen z hlediska jeho marketingových aktivit, ale také z hlediska aktivit provozních, personálních aj. V druhé fázi potom na základě zjištěných údajů vznést doporučení pro další fungování divadla. Výzkum byl prováděn především v prostředí samotného HaDivadla, ale zároveň v kontextu …více
Abstract:
The aim of this Master´s thesis is to evaluate the efficiency of HaDivadlo´s running processes via a marketing audit. The evaluation considers not only marketing activities but also operation, human resources, etc. The second part of this thesis consists of proposals for future references, based on results and outputs of the audit. The research is done from the point of view of HaDivadlo itself and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/swurg/