Bc. Dana Živnůstková

Bakalářská práce

Správní trestání fyzických osob se zaměřením na trestání osob mladistvých

Administrative Punishment of Natural Persons, with Emphasis on Young Deliquents
Anotace:
Abstrakt Ve své bakalářské práci se věnuji problematice správního trestání fyzických osob a trestání osob mladistvých. Nejprve jsem se zaměřila na obecné náležitosti správního trestání, na jednotlivé druhy správních deliktů, kterých se mohou dopustit fyzické osoby, jejich znaky a vzájemné rozlišení. Podrobněji jsem se věnovala nejčastěji řešeným správním deliktům ve správním trestání, a to přestupkům …více
Abstract:
Abstract In my Bachelor’s work, I focus on the issue of proper punishment of individuals and young people. First I focused on the general particulars of administrative punishment for individual types of administrative offences, which may be committed by individuals, along with their signs and differentiation. I also focused in greater detail in the most commonly resolved administrative offences in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa