Chi Earn Choo

Bachelor's thesis

The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency

The future development of Blockchain in Supply chain: Security and Transparency
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na bezpečnost a transparentnost přijetí technologie blockchain v dodavatelském řetězci. Pojmy "dodavatelský řetězec" a "blockchain" jsou používány při identifikaci řetězců SCM buď jako "distribuovaných" nebo "decentralizovaných" v závislosti na základních politikách a infrastrukturách kombinujících SCM a technologie blockchain. Nakonec byly v této studii diskutovány …more
Abstract:
This thesis is mainly focusing on the Security and Transparency of blockchain adoption in Supply Chain.The terms “Supply Chain” and “Blockchain” are used to identify the supply chain management as either a “distributed” or “decentralised” system being adopted by companies depending on the policies and infrastructures being dominated into the combination of Supply Chain and Blockchain. Finally, all …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2022
  • Supervisor: Eva Křenková
  • Reader: Petr Procházka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85723