Bc. Ondřej CHUDADA

Diplomová práce

Využití Metody HOPE (Home preparation education) pro výuku anglického jazyka

The HOPE method and its application in English language teaching
Abstract:
This diploma thesis focuses on presenting a new form of home-preparation and its application in high school English lessons. The theoretical part is design to provide a basic view of theories behind teaching and their influence on teaching. It also focuses on memory and motivation as they are inseparable parts of successful teaching. The thesis takes advantage of the long list of research to demonstrate …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na prezentaci pozměněné formy přípravy na výuku a její aplikace ve výuce anglického jazyka na střední škole. Teoretická část je navržena tak, aby poskytla základní pohled na teorie vyučování a jejich vliv na výuku. Zaměřuje se také na paměť a motivaci, protože jsou nedílnou součástí úspěšného procesu učení. Tato nová metoda je představena s cílem demonstrovat důvody …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHUDADA, Ondřej. Využití Metody HOPE (Home preparation education) pro výuku anglického jazyka. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta