Bc. Zuzana Šicová

Master's thesis

Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek

Life with Television: The role and place of Television in everyday life of selected pensioners
Abstract:
Cílem předkládané práce s názvem ŽIVOT S TELEVIZÍ je zjistit, jakou roli hraje televize v každodenním životě vybrané skupiny seniorek a jaké místo v něm zaujímá. Dosavadní výzkumy se zpravidla zabývaly rolí televize v rodinném prostředí a kladly důraz na tradiční rodiny. Tento výzkum se proto orientoval na specifickou skupinu seniorů, která je považována za velmi vděčné televizní publikum, jelikož …more
Abstract:
The aim of the work entitled LIFE WITH TELEVISION is to determine what role television plays in the everyday life of a selected group of older women and what place it occupies. Previous research has usually dealt with the role of television in the family home and put the emphasis on traditional family. This research is therefore focused on a specific group of seniors, which is considered very grateful …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií