Lucie Čuhlová

Master's thesis

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese

Parental influence on decision-making about further educational and career path from the perspective of high school students preparing for helping professions
Abstract:
Diplomová práce „Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese“ si klade za cíl zjistit, jak studenti připravující se na pomáhající profese vnímají vliv a zapojení ze strany svých rodičů v procesu rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze. Teoretická část této práce se zabývá volbou další vzdělávací a …more
Abstract:
This diploma thesis "Parental influence on decision-making about further education and career path from the perspective of high school students preparing for helping professions" focuses on finding out how students, who are preparing for the Helping Professions, perceive the influence and involvement of their parents in the process of decisions about their further education and career. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta