Lucie Čuhlová

Diplomová práce

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese

Parental influence on decision-making about further educational and career path from the perspective of high school students preparing for helping professions
Anotace:
Diplomová práce „Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese“ si klade za cíl zjistit, jak studenti připravující se na pomáhající profese vnímají vliv a zapojení ze strany svých rodičů v procesu rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze. Teoretická část této práce se zabývá volbou další vzdělávací a …více
Abstract:
This diploma thesis "Parental influence on decision-making about further education and career path from the perspective of high school students preparing for helping professions" focuses on finding out how students, who are preparing for the Helping Professions, perceive the influence and involvement of their parents in the process of decisions about their further education and career. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta