Bc. Gabriela Boková

Diplomová práce

Výhody a nevýhody jednoletého a víceletého financování z pohledu pracovníků NNO

Advantages and disadvantages of one-year and multi-years scheme of NGO financing from the point of view of NGO workers
Anotace:
Práce se zabývá výhodami a nevýhodami jednoletého a víceletého financování z pohledu pracovníků nestátních neziskových organizací. Výzkum byl proveden formou rozhovorů na téma dotačních titulů veřejných institucí se zaměřením na dotační tituly Jihomoravského kraje pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže a sociálních služeb. Vzhledem k interakci podoby dotačního titulu a typu financování vytvářející …více
Abstract:
The work deals with the advantages and disadvantages of the annual and multi-year funding from the perspective of employees of non-profit organizations. The research was conducted through interviews on the topic of grants from public institutions, with the focus on the South Moravian Region´s grants for leisure activities for children and youth and social services. Due to the interaction of the grant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce