Bc. Zdeněk Maier

Master's thesis

Konflikt v Sýrii: Od barevné revoluce k vnější intervenci

Syria Conflict: From Color Revolution to External Intervention
Anotácia:
Tématem mé diplomové práce je syrský válečný konflikt, který trvá od roku 2011 a na svědomí má nejméně půl milionu mrtvých a 1,5 milionu zraněných lidí. V práci se budeme věnovat průběhu války od barevné revoluce v celém arabském světě až po mezinárodní intervenci.
Abstract:
The theme of my diploma thesis is the Syrian war conflict, which lasts since 2011 and is already responsible for half a million dead and 1.5 million injured people. We will write about the course of this war from the Color revolutions throughout the Arab world to international intervention.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní