Mgr. Martina Slepánková

Bakalářská práce

Postoje žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami k fobickým živočichům a jejich porovnání se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb

The special educational needs pupils attitudes toward phobic animals and comparison with pupils without special educational need
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k fobickým živočichům a porovnáním se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb.“ si klade za cíl porovnat vědomosti a postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k živočichům se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. Porovnání uvedených dvou skupin žáků předcházela rešerše literatury. Jako výzkumný nástroj byl použit …více
Abstract:
The bachelor thesis called “The attitudes of pupils with special educational needs of phobic animals and comparison with pupils without special educational needs.” has got the main aim to compare knowledge of and attitudes toward animals of pupils with special educational needs with pupils without specific educational needs. The bibliographic search was done before comparison of both groups of pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta