Mgr. Martina Slepánková

Bachelor's thesis

Postoje žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami k fobickým živočichům a jejich porovnání se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb

The special educational needs pupils attitudes toward phobic animals and comparison with pupils without special educational need
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k fobickým živočichům a porovnáním se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb.“ si klade za cíl porovnat vědomosti a postoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k živočichům se žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. Porovnání uvedených dvou skupin žáků předcházela rešerše literatury. Jako výzkumný nástroj byl použit …more
Abstract:
The bachelor thesis called “The attitudes of pupils with special educational needs of phobic animals and comparison with pupils without special educational needs.” has got the main aim to compare knowledge of and attitudes toward animals of pupils with special educational needs with pupils without specific educational needs. The bibliographic search was done before comparison of both groups of pupils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Reader: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta