Bc. Aleš Chrastina

Bakalářská práce

Moderní formy reklamy a jejich percepce

Modern forms of advertising and their perception
Anotace:
Práce je zaměřena na moderní reklamu, způsob jejího členění a jejího vlivu na naše chování. Pomocí internetového portálu www.survio.com je vytvořen multimediální internetový dotazník, jehož cílem je zjistit, jak je reklama vnímána, jak afektuje naši paměť a které její motivační aspekty jsou nejefektivnější. Výsledky výzkumu jsou podkladem pro identifikaci klíčových faktorů při tvorbě konceptu efektivní …více
Abstract:
Thesis is focused on modern advertisement, manner of its classification and its impact on our behavior. Using an internet portal www.survio.com is created multimedial online survey, which object is to determine, how is advertisement perceived, how it affects our memory and which of it's motivation aspects are most efficient. Results of this survey are base for identifying key factors to create effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting