Mgr. Anastasia Andreeva

Diplomová práce

The ethical issues in marketing communication

The ethical issues in marketing communication
Anotace:
Účelem této práce je analyzovat dopad etiky v marketingové komunikaci na důvěru a loajalitu zákazníků. Výzkumnou otázkou příspěvku je analyzovat, zda soulad s etickými normami znamená nízkou míru podnikatelského rizika. Důležitost etiky marketingové komunikace bude zvážena na příkladu společnosti Mars, Incorporated. Proč Mars? Společnost Mars, Incorporated byla uznána Ethisphere Institute, světovým …více
Abstract:
The purpose of writing this thesis is to analyse the impact of ethics in marketing communication on trust and loyalty of customers. Research question of the paper is to analyse if compliance with ethical standards means a low degree of entrepreneurial risk. The importance of the ethics of marketing communications will be considered on the example of Mars, Incorporated. Why Mars? Mars, Incorporated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní