Ivana KOŽUŠNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden

Life satisfaction and coping of employees of pedagogical-psychological counselling centres
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je identifikování životní spokojeností u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden a taktéž zjištění volených způsobů zvládání v rámci tohoto výzkumného souboru. K výzkumu byly užity tři metody. Jednalo se o Dotazník životní spokojenost (DŽS), Brief COPE a inventář Hodnocení spokojenosti učitelů (HSU). Soubor byl tvořen 114 pracovníky (99 žen, 15 mužů). Uskutečněným …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with identify life satisfaction of employees of pedagogical-psychological counselling centres and also detection of elected way for coping within this research file. Three methods had been used for this research. It was A Life Satisfaction Questionnaire (LSQ), Brief COPE and Teachers Satisfaction Rating inventory (TSR). The file was created by 114 employees (99 women, 15 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŽUŠNÍKOVÁ, Ivana. Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta