Mgr. Lenka Hudcová

Bakalářská práce

Energetická politika EU ve vztahu k vybraným členským státům

EU Energy Policy in Relation to Representative Member States
Anotace:
Tato bakalářská práce na vybraných legislativních aktech dokazuje, jakým způsobem se odráží energetické priority vybraných členských států EU (Francie, Německo, Velká Británie a uskupení států V4) v jednotlivých dimenzích energetické politiky EU. První část práce vyjasňuje pozice EU a vybraných členských států v rámci jednotlivých dimenzí. Druhá část práce popisuje legislativní proces vybraných aktů …více
Abstract:
This bachelor thesis demonstrates on representative legislative acts how representative EU member states (France, Germany, Great Britain and a group of V4 states) reflect their energy priorities within particular dimensions of EU energy policy. The first part of the thesis clarifies the EU and the member states attitudes within particular dimensions. The second part of the thesis describes the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií