Bc. Jiří Tříska

Diplomová práce

Energetická politika EU - historie, současnost a budoucnost

EU Energy Policy - history, present and future
Anotace:
Třebaže vymezení energetické politiky v právu Evropské unie není zcela jednoznačné, patří mezi její nejvýznamnější současné priority. Otázka zásobování a využívání energií je i nadále převážně výsadou členských zemí, avšak je také ve stále větší míře vyvíjeno úsilí o koordinaci aktivit v energetické oblasti v rámci EU. Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zdroji, které by zajistily …více
Abstract:
Although the definition of energy policy in EU law is not entirely clear, it is one of its most important current priorities. The issue of energy supply and use is still largely the prerogative of the Member States, but efforts are increasingly being made to coordinate energy activities within the EU. The European Union does not have sufficient energy sources to ensure its own self-sufficiency, so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní