Martin ŠPINKA

Bakalářská práce

Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie

Simultaneous determination of food dyes using UV/Vis spectrophotometry
Anotace:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na simultánní stanovení syntetických potravinářských barviv metodou derivační UV/Vis spektrofotometrie. V teoretické části je uveden přehled potravinářských barviv přírodních i syntetických a metody pro jejich stanovení se zaměřením na derivační UV/Vis spektrofotometrii. Experimentální část je zaměřená na vypracování metodiky pro stanovení azorubinu, sunset yellow …více
Abstract:
Abstract This bachelor thesis is focused on simultaneous determination of synthetic food dyes by derivative UV/Vis spectrophotometry. The theoretical part contains an overview of food dyes - natural and synthetic and methods for their determination with focus on derivative UV/Vis spectrophotometry. The experimental part is focused on establishment of the methodology for determination of azorubine, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPINKA, Martin. Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin