Martin ŠPINKA

Bachelor's thesis

Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie

Simultaneous determination of food dyes using UV/Vis spectrophotometry
Abstract:
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na simultánní stanovení syntetických potravinářských barviv metodou derivační UV/Vis spektrofotometrie. V teoretické části je uveden přehled potravinářských barviv přírodních i syntetických a metody pro jejich stanovení se zaměřením na derivační UV/Vis spektrofotometrii. Experimentální část je zaměřená na vypracování metodiky pro stanovení azorubinu, sunset yellow …more
Abstract:
Abstract This bachelor thesis is focused on simultaneous determination of synthetic food dyes by derivative UV/Vis spectrophotometry. The theoretical part contains an overview of food dyes - natural and synthetic and methods for their determination with focus on derivative UV/Vis spectrophotometry. The experimental part is focused on establishment of the methodology for determination of azorubine, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠPINKA, Martin. Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Toxicology and Hazardous Waste Analysis