Bc. Eliška Černohubá

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of a financial stability and business performance
Anotace:
Mezi základní ukazatele finančního zdraví podniku patří finanční analýza, která tvoří nedílnou součást při ekonomickém rozhodování. Cílem finanční analýzy je odhalit silné a slabé stránky dané společnosti, zjistit její výkonnost a zajistit vyhodnocení informací v takové podobě, aby se finanční analýza mohla stát jedním z významných nástrojů sloužících k řízení podniku. Právě posouzení finanční situace …více
Abstract:
The basic indicators of a financial health is financial analysis, which forms an integral part in making economic decisions and assessments. The objective of financial analysis is to identify strengths and weaknesses of the company, ascertain its performance and provide assessment information in a way of being one of the most important tools for managing the company. The aim of my thesis is to currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní