Shanghai Yue

Bakalářská práce

Assessment of Financial Performance of Selected Company by Financial Analysis Methods

Assessment of Financial Performance of Selected Company by Financial Analysis Methods
Anotace:
Dle podnikového řízení je finanční analýza jednou z nejdůležitějších věcí, s významným praktickým dopadem pro korporátní strategii. Práce je zaměřena na provedení finanční analýzy vybraného podniku. Analýza je zaměřena na analýzu trendů, poměrových ukazatelů a pyramidového rozkladu vybraného finančního poměrového ukazatele včetně analýzy odchylek zjištěných mezi jednotlivými komponenty rozkladu.
Abstract:
From the perspective of business management, financial statement analysis is one of the important contents of its work, and has extremely important practical significance for the realization of corporate strategy. Financial analysis has a strong integration, and can effectively integrate with the industry environment and macro environment of enterprise development. Relying on its informatization and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava