Bc. Petr Smečka

Bachelor's thesis

Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska administrativních nákladů a efektivity

Legal Platforms for Enterprise and their Comparison from an Economic Point of View
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Právní formy podnikání a jejich srovnání z hlediska administrativních nákladů a efektivity“ si klade za cíl provést komparaci jednotlivých forem podnikání dle objektivně vybraných kritérií, přičemž závěr celé práce vyústí v doporučení vhodné formy podnikaní na konkrétní případ. V úvodní části se věnuji obecnému vymezení pojmu podnikatel. V dalších částech této práce je obsažena …more
Abstract:
Bachelor thesis on „Legal platforms for enterprise and their comparison from an economic point of view“ aims to compare various forms of business to objectively selected criteria. The research will result in recommendations for an appropriate form of business on a particular case. The introduction part defines the term entrepreneur. The remainder of the thesis contains characteristics of each form …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta