Veronika Strebeľová

Diplomová práce

Financial Planning and Financial Analysis of a Limited Liability Company

Finanční plánování a finanční analýza společnosti s ručením omezeným
Anotace:
Sestavení finančního plánu na rok 2012 a provedení finanční analýzy společnosti s ručením omezeným. V rámci tvorby finančního plánu vypracování tří variant plánu, a to realistické, pesimistické a optimistické. Následně využití metod finanční analýzy, konkrétně analýzy absolutních a poměrových ukazatelů a přesnější analýzy rentability vlastního kapitálu pomocí logaritmického rozkladu. Na závěr porovnání …více
Abstract:
Composition of financial plan for year 2012 and executing financial analysis of a limited liability company. In composition of financial plan were used three variant -- an optimistic, a realistic and a pesimistic. Used methods of financial analysis were analysis of absolute indicators and financial ratios, including logaritmical decomposition of Return on Equity. Comparing each of those variants with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Jana Pevná
  • Oponent: Miroslav Jankůj

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33637