Theses 

Multimediální výukové programy v teoretické a praktické výuce na SOU a SOŠ – Mgr. Karel Buchtela

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Karel Buchtela

Bakalářská práce

Multimediální výukové programy v teoretické a praktické výuce na SOU a SOŠ

Multimedia tutorial programs in theoretical and practical education on Secondary Vocational Schools and Secondary Technical Schools

Anotace: Bakalářská práce „ Multimediální výukové programy v teoretické a praktické výuce na SOU a SOŠ “ ukazuje učitelům a studentům způsob využívání a zpracování multimediálních výukových programů v edukačním prostředí. Podporuje zavádění moderních informačních a komunikačních technologií a technických didaktických prostředků do vyučování a do výuky odborných předmětů na SOÚ a SOŠ. Pomáhá učiteli být připraven zvládat práci s multimediálními didaktickými prostředky, pracovat s multimédii a zpracovávat vlastní výukový materiál. Vysvětluje jak tyto výukové programy používat. Zabývá se problémy klíčových kompetencí při tvorbě multimediálních prostředků a multimediálního obsahu a snaží se zvýšit potencionál pro zlepšování kvality výuky.

Abstract: Bachelor Thesis "Multimedia tutorial programs in theoretical and practical education on Secondary Vocational Schools and Secondary Technical Schools" shows teachers and students way of usage and processing of multimedia educational programs in the educational background. It also supports application of modern informational and communicational technologies and technical didactic resources into teaching of speciality at Secondary training college and Secondary vocational school. It helps teachers to be prepared for managing work with multimedia didactic resources, work with multimedia and apply their own tutorial material. It explains how to use these tutorial programs. It deals with issues of key competencies during creating multimedia resources and multimedia content and tryingto increase the potential of improving the quality of teaching.

Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, multimediální výukové prostředky, moderní technologie, mediální gramotnost, mediální komunikace, hardwarové a softwarové možnosti, použitelnost a ekonomičnost, interaktivní individualizované studium, interaktivní multimédia, klíčové kompetence, Information and communication technology, multimedia educational resources, modern technologies, media Literacy, media communications, hardware and software options, application and economical, personalized interactive learning, interactive multimedia, key competencies.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Hanousek
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz