Bc. Andrea Šabacká

Master's thesis

Role liniového manažera v neziskových organizacích sociálních služeb

The role of line manager within non-profit social services organizations
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit, v čem se podobá a v čem se liší očekávané chování liniového manažera u řadových pracovníků a u liniového manažera na jejich pracovišti, konkrétně v organizacích poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Teoretická část vymezuje stěžejní pojmy a koncepty z oblasti managementu, s důrazem na specifika managementu v neziskových organizacích sociálních …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to determine common and distinguishing features of behaviour of a line manager as anticipated by employees and by a line manager in their workplace, concretely in organizations providing social activation services for families with children. The theoretical part defines the crucial terms and concepts in the area of management and accents the specifics of management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií