Bc. Dorota Balciarová

Bakalářská práce

Stravovacie zvyklosti a prvky životného štýlu vrcholových karatistov

Eating habits and lifestyle elements of the top karate
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Karate, especially the discipline of kata. Karate will be viewed from different perspectives which include metabolical, energetic and physiological, also I will specify karate as a sport as well as its origin. The main focus is on nutrition for combat sports, predominately in the discipline of kata. In following chapters, I will focus on different nutrients and their …více
Abstract:
Táto bakalárska práca venuje pozornosť karate, hlavne disciplíne kata. Karate je v jednotlivých častiach charakterizované z niekoľkých hľadísk a to z metabolického, energetického, fyziologického, čomu predchádza charakteristika karate ako športu spolu s jeho pôvodom. Hlavná pozornosť je venovaná športovej výžive a priamo výžive pre úpolové športy (karate) a to prevažne disciplíne kata. V jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hortová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta